Hårdvara

Vi har lång erfarenhet av att bygga datorer. Vi har även köpt in många begagnade servrar och rustat upp och installerat. Rådgivning och inköp bygger på en djup förståelse för hårdvara och mjukvara. Vi hjälper dig med reparation, uppgradering eller byte av hårdvara. Vi köper även in begagnad utrustning. Kontakta oss om du har frågor.