Inköp

I många fall så hjälper vi även till med inköp efter rådgivning. Det kan vara allt från att hitta lägsta priser på begagnatmarknaden till att köpa in ny utrustning från marknadens ledande leverantörer. I vissa fall beställer vi eller levererar produkten till kunden men oftast så hjälper vi till med hela kedjan från rådgivning, inköp, installation, underhåll och eventuell framtida uppgradering.