Programmering

Alla moment som görs vid en dator mer än tio gånger skulle troligtvis kunna effektiviseras eller automatiseras. Vi hjälper gärna till med programmering och skripting för att effektivisera ert arbete. Vår styrka inom programmering är just databehandling och skripting för att effektivisera och automatisera arbetet med datorn så långt som möjligt.