Rådgivning

Det är många beslut som måste fattas kring IT och datoranvändning. Rådgivning ger vi både till privatpersoner och företag och är ofta relaterat till inköp. Vad behövs? Varför? Hur mycket kostar det? Finns det billigare alternativ? Vilka är nackdelarna med dessa? Men rådgivning kan också röra konfiguration av servrar, policy-hantering och mycket annat. Kontakta oss och berätta vad ni behöver hjälp med.