Support

Support var det första område som Linus jobbade med och det huvudsakliga skälet att firman bildades. Vår målgrupp är främst privatpersoner och mindre företag och dem kunder vi har haft med oss sedan starten är kvar än idag vilket vi ser som ett gott tecken på att dem är nöjda med den support vi kan ge. Det kan vara hjälp med formatering i Word eller Excel, konfiguration av program, hjälp med Windows eller att effektivisera arbetet med datorn.